Produkter

GeoCAD tilbyder en lang række forskellige programmer. Herunder er de mest benyttede værktøjer nævnt. En standardinstallation vil typisk omfatte GeoEDIT, GeoPLOT og et eller flere konverteringsprogammer. Alle programmer leveres til styresystemet Windows.

21-06-2019

Editering af vektordata

GeoEDIT anvendes til editering af vektordata. GeoEDIT er grundstammen i GeoCAD og indeholder en lang række funktioner til kontrol af datasammenhænge og topologi, tilpasning af tekster, signaturer, fladeudfyldninger, transformationer, skæringsberegninger og meget mere. Endvidere er det selvfølgelig muligt at foretage udtegning på printer eller plotter.

Transformationer og koordinatomregning

I GeoEDIT kan der foretages alle tænkelige transformationer af datasæt. Bl.a. understøttes en række 1D, 2D og 3D transformationer (med/uden målestoksændringer). Endvidere kan der foretages transformation mellem koordinatsystemer (plan og højde) vha. programmet GeoTRANS. Her kan der omregnes mellem UTM, KP2000, DKTM og System 34 samt laves højdeskift fra DNN til DVR90 eller omvendt. Omregningen gennemføres ved hjælp af Geodatastyrelsens officielle transformationsbibliotek.

Udskrivning på plotter

Fra GeoEDIT kan der foretages udtegning på printer eller plotter med GeoPLOT og GeoPrint. Der kan printes direkte til printer/plotter i det grafiske sprog HPGL, eller der kan printes til en installeret Windows printer vha. GeoPrint og det anvendte GPA-format.

WMS og WFS

GeoEDIT kan trække data fra alle benyttede WMS eller WFS-tjenester i Danmark. Opsætningen af både WMS- og WFS-klienten sker i en brugerdefineret fil. Hermed er det let at hente såvel raster- som vektor-data ind i eget CAD-miljø.

Højdedata

I GeoCAD findes en stor mængde værktøjer til editering eller beregning/manipulation af højdedata (kurver, trekanter eller punktskyer).

Trekantsberegning og højdekurver

GeoTREK beregner trekanter, der anvendes som grundlag for beregning af højdekurver. Disse er genereret udfra en række brugerdefinerede valg. Programmet kan håndere omfangs- og udeladelsespolygoner samt brudlinier. Programmet kan endvidere foretage en effektiv udtynding af punktdata. Med GeoKURV kan der beregnes højdekurver på baggrund af trekantsnettet.

Volumenberegning

Der er udviklet et special-program til beregning af volumen mellem 2 højdemodeller. Med programmet kan der foretages beregning af afgravning/påfyldning i 4 brugerdefinerede niveauer.

Netudjævning

Der er udviklet et modul til GeoEDIT til udjævning af koordinater (plan og højde) efter anblok-metoden. Med programmet foretages en effektiv fejlsøgning i data (robust udjævning), og der kan udjævnes i alle projektioner benyttet i Danmark (System 34, UTM, DKTM, KP2000). I samme program er der mulighed for at omdanne linjekoder fra måling i marken til et færdigt kort i GeoCAD-format.

Læs mere i denne note:

Produktblad_ScanObs.pdf

Udveksling af data / datakonvertering

Fra GeoCAD’s dataformat kan der konverteres til en lang række forskellige dataformater nævnt herunder. Der benyttes typisk en brugerdefineret konverteringstabel til hvert dataformat.

Herudover…

Findes der en stor værktøjskasse, der er udviklet til en række specialopgaver. Her kan bl.a. nævnes: Geokodning af bygninger i det tekniske grundkort samt generering af tvær- og længdeprofiler.