WFS-tjenester i GeoCAD

Fra GeoCAD kan der indlæses data fra alle benyttede WFS-tjenester i Danmark.

21-06-2019

Web Feature Service (WFS)

WFS er en åben standard for udveksling af geografiske data via internettet. Data downloades ved at sende en forespørgsel til en WFS-tjeneste, der svarer ved at sende data tilbage i et XML-baseret sprog i form af GML (Geography Markup Language). Objekter, koordinater og tilhørende attribut-data er delt op vha. en række ”tags”.

En WFS-tjeneste kan altså bruges til at hente kort på samme måde som en WMS-tjeneste, men med den forskel, at WFS-tjenesten leverer vektordata (geometri og attributdata), mens WMS-tjenesten leverer rasterdata i form af billedfiler.

Læs mere om brug af WFS-tjenester i GeoCAD her:

WFS_vejledning.pdf

OBS: WFS-klienten i GeoCAD kræver særskilt licens.

Følgende EPSG-koder kan anvendes ved indlæsning af data fra WFS-tjenester i GeoCAD:

2196KP2000 Jylland
2197KP2000 Sjælland
2198KP2000 Bornholm
4093DKTM1
4094DKTM2
4095DKTM3
4096DKTM4
4097DKTM1 / DVR90
4098DKTM2 / DVR90
4099DKTM3 / DVR90
4100DKTM4 / DVR90
25832UTM zone 32 ETRS89
25833UTM zone 33 ETRS89
32632UTM zone 32 WGS84
32633UTM zone 33 WGS84
34003System34 Jylland
34005System34 Sjælland
45001System45 Bornholm
50032UTM zone 32 ED50
50033UTM zone 33 ED50