WMS-tjenester i GeoCAD

Med GeoCAD kan du selv definere, hvilke WMS-data der skal indlæses under editering af vektor-data.

21-06-2019

Web Map Service (WMS)

WMS er en åben og standardiseret måde at hente geografiske data på. Brugeren sender en koordinatdefineret forespørgsel til en WMS-server på internettet, som returnerer det ønskede kortudsnitsnit. Data leveres som rasterdata i det format, brugeren ønsker (typisk jpg/png eller gif).

Kort-data (f.eks. ortofoto eller det nyeste matrikelkort fra Kortforsyningen) kan altså hentes online ind i GeoCAD.

Der kan med WMS-teknikken spares tid ved ikke at skulle hente og sammensætte kopidata fra forskellige leverandører. WMS-tjenester leverer typisk data med koordinater i UTM ETRS89.

Der kommer hele tiden nye WMS-tjenester på internettet, hvoraf nogle er landsdækkende, mens andre kun indeholder regionale datasæt. I GeoCAD kan du selv definere hvilke data, der skal kunne hentes under CAD-editering. Det sker i filen WMS_setup.txt, der er placeret i mappen ..\GeoCAD\data\TABEL\GeoCAD.wms\.

I GeoCAD kan der sammenstilles rasterdata fra WMS-tjenester i UTM ETRS89 med alle andre benyttede projektioner i Danmark (System 34, KP2000 eller DKTM). Det vil sige, at hjørnekoordinater altid transformeres fra den aktuelle projektion i GeoCAD til WMS-tjenestens koordinatsystem, der er defineret i filen WMS_setup.txt.

Følgende EPSG-koder kan anvendes ved indlæsning af data fra WMS-tjenester i GeoCAD:

2196KP2000 Jylland
2197KP2000 Sjælland
2198KP2000 Bornholm
4093DKTM1
4094DKTM2
4095DKTM3
4096DKTM4
4097DKTM1 / DVR90
4098DKTM2 / DVR90
4099DKTM3 / DVR90
4100DKTM4 / DVR90
25832UTM zone 32 ETRS89
25833UTM zone 33 ETRS89
32632UTM zone 32 WGS84
32633UTM zone 33 WGS84
34003System34 Jylland
34005System34 Sjælland
45001System45 Bornholm
50032UTM zone 32 ED50
50033UTM zone 33 ED50